Có bắt buộc phải theo tôn giáo của chồng khi kết hôn không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì mọi người dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hiện nay có rất nhiều cặp đôi khác tôn giáo muốn kết hôn với nhau đều đang có một thắc mắc đó là ” Khi kết hôn có cần phải theo tôn giáo của chồng không”?

Khi kết hôn có cần phải theo tôn giáo của chồng không?

Quyền tự do tín ngưỡng được quy định tại khoản 1, 2 Điều 24 Hiến pháp năm 2013 như sau:

“1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

  1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
  2. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.”

Theo Điều 6 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như sau:

“Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

  1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.”

Đồng thời theo Điều 22 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

Căn cứ vào các quy định nêu trên của pháp luật mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nên khi kết hôn không bắt buộc người vợ phải bỏ đạo của mình để theo đạo của chồng.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.