Có cần chữ ký cả hai vợ chồng khi mua đất?

Trong thời kỳ hôn nhân, khi tham gia một số giao dịch cần phải có sự đồng ý của vợ và chồng. Vậy, có cần chữ ký cả hai vợ chồng khi mua đất?

1. Khi mua đất có bắt buộc cả hai vợ chồng cùng ký tên?

Theo khoản 2 Điều 27 Luật HN&GĐ quy định:

  • “Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.”

Như vậy, cần xác định rõ tài sản là mảnh đất trên khi mua thuộc tài sản chung hay riêng của hai vợ chồng. Theo đó, hướng giải quyết với mỗi trường hợp cụ thể như sau:

2. Trường hợp mảnh đất là tài sản chung vợ chồng:

Theo quy định nêu trên, nếu xác định mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng thì khi làm thủ tục nhận chuyển nhượng đất, để bảo vệ lợi ích của cả hai vợ chồng, nên có chữ ký cả hai vợ chồng trong hợp đồng.

Nếu một bên không thể có mặt để cùng ký vào hợp đồng mua đất thì có thể làm văn bản ủy quyền cho bên còn lại thực hiện ký hợp đồng.

Lúc này, mặc dù giấy chứng nhận chỉ đứng tên một bên nhưng hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn có căn cứ để chứng minh quyền sử dụng đất là của cả 2 vợ chồng.

3. Trường hợp mảnh đất là tài sản riêng:

Nếu một bên dùng tài sản riêng của mình để mua và không muốn nhập vào tài sản chung thì vợ chồng có thể làm cam kết tài sản riêng.Khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, một bên sẽ tự mình ký mà không cần có chữ ký của người còn lại.

Nói tóm lại, tùy vào từng nhu cầu, trường hợp cụ thể mà có thể tham khảo lựa chọn hướng giải quyết phù hợp như đã phân tích ở trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.