Có cần đăng ký lại khai sinh cho con khi đã đăng ký tại nước ngoài không?

Khai sinh là một trong những sự kiện hộ tịch trong việc xác nhận nhân thân của công dân vào sổ hộ tịch. Vậy đã đăng ký khai sinh cho con ở nước ngoài thì khi về Việt Nam có cần đăng ký lại khai sinh hay không?

Có cần đăng ký lại giấy khai sinh cho con ở nước ngoài:

Căn cứ Điều 22 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định như sau:

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1. Công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

2. Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn để làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi đăng ký kết hôn mới.

Như vậy đã đăng ký khai sinh cho con ở nước ngoài thì khi về Việt Nam không cần thực hiện việc đăng ký khai sinh lại mà khi có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh và bản sao Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.