Có cần sự đồng ý của tất cả các con khi bố mẹ bán đất không?

Thực tiễn có nhiều trường hợp khi cha mẹ muốn chuyển nhượng đất đai cần có sự đồng ý của con cái thì giao dịch mua bán mới được coi là hợp pháp. Vậy, Có cần sự đồng ý của tất cả các con khi bố mẹ bán đất không?

Trường hợp nào cần có sự đồng ý của tất cả các con khi bố mẹ bán đất?

Có hai trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cá nhân bố mẹ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 213 BLDS năm 2015 thì sở hữu chung của bố mẹ sẽ là hình thức sở hữu chung hợp nhất.

Như vậy, trong trường hợp này bố mẹ sẽ có toàn quyền định đoạt bán mảnh đất đó mà không cần có sự đồng ý của bất cứ thành viên nào khác trong gia đình là các con.

-Trường hợp thứ hai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên “hộ ” (hộ của bố mẹ bao gồm cả gia đình gồm bố mẹ và các con)

Như vậy, mảnh đất sẽ trở thành sở hữu chung của hộ gia đình bố mẹ (gồm tất cả những thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Hiện nay khi làm thủ tục định đoạt tài sản chung của hộ gia đình tại cơ quan công chứng thì cần có sự đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ gia đình đó. Yêu cầu này được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn cho văn bản công chứng và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành viên của hộ gia đình.

Vậy, nếu như trường hợp gia đình  được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức chứng nhận đối với hộ gia đình thì việc bán đất của bố mẹ sẽ phải có sự đồng ý của tất cả các con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.