Có chấm dứt việc nuôi con nuôi khi cha mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo?

Ngày nay, việc nhận con nuôi diễn ra khá phổ biến. Có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể tiếp nuôi con nuôi được không?

Có chấm dứt việc nuôi con nuôi khi mắc bệnh hiểm nghèo không?

Căn cứ Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010, Theo quy định này, việc nuôi con nuôi chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

Vi phạm một trong các quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010, cụ thể như sau:

  • Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình – Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.
  • Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.
  • Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.
  • Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.
  • Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.
  • Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Như vậy, trường hợp người nhận nuôi con nuôi mắc bệnh hiểm nghèo không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.