Có con riêng thì có được nhờ mang thai hộ không?

Hiện nay, nhờ mang thai hộ là vấn đề đang được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn quan tâm, trong đó có các cặp vợ chồng đã con riêng.

1. Vợ chồng có con riêng thì có được nhờ mang thai hộ không?

Theo khoản 2 Điều 95 Luật HN&GĐ vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau:

  • a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
  • b) Vợ chồng đang không có con chung;
  • c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Như vậy, trường hợp vợ chồng có con riêng nhưng hai vợ chồng chưa có con chung thì có thể được nhờ mang thai hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

2. Thỏa thuận về mang thai hộ phải có các nội dung nào?

Theo Khoản 1 Điều 96 Luật này thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và vợ chồng người mang thai hộ phải có các nội dung cơ bản sau:

  • a) Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên quan quy định tại Điều 95 của Luật này;
  • b) Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật này;
  • c) Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;
  • d) Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.