Có được hưởng thừa kế khi là vợ hai?

Vấn đề thừa kế hiện nay được rất nhiều người quan tâm bởi nó ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thừa kế. Vậy đối tượng là vợ hai có được hưởng thừa kế không?

Vợ hai có được hưởng thừa kế?
  • Đối với di sản chia theo pháp luật, có hai trường hợp có thể xảy ra:

    Thứ nhất, hai bên có đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật, người vợ sau được công nhận là hợp pháp, khi đó nếu người chồng không để lại di chúc thì người vợ này đương nhiên được hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 651 BLDS về những người thừa kế theo pháp luật như sau:
     Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

  • Theo đó, với tư cách là vợ của người để lại di sản, người này sẽ được hưởng những phần thừa kế ngang bằng với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

  • Thứ hai, hai bên không đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng và theo đó cũng không có căn cứ để hưởng thừa kế từ khối di sản mà người chết để lại.


Tuy nhiên, pháp luật qua các thời kỳ có công nhận quan hệ vợ chồng nếu nam nữ chung sống như vợ chồng từ trước ngày Luật HN&GĐ năm 1986 có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp không có đăng ký kết hôn mà hai bên chung sống trước ngày 03/01/1987 đến nay thì được coi là quan hệ hôn nhân thực tế và được công nhận quan hệ vợ chồng, đồng thời người này có quyền thừa kế với khối di sản mà người chết để lại giống như đã phân tích ở trường hợp đầu tiên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.