Có được kết hôn khi là đời thứ 3 và đời thứ 4

Hôn nhân cận huyết sẽ gây nên những căn bệnh về di truyền cho thế hệ về sau. Đó là lý do mà pháp luật cấm việc kết hôn này. Tuy nhiên, đời thứ 3 và đời thứ 4 có được kết hôn?

1. Đời thứ 3, đời thứ 4 là gì?

Khoản 18 Điều 3 Luật HN&GĐ định nghĩa về những người có họ trong phạm vi ba đời như sau: là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Ví dụ để phân tích trường hợp đời thứ 3 kết hôn với đời thứ 4, như sau:

  • Ông cố của bên nữ đồng thời là ông nội của bên nam là đời thứ nhất
  • Ông nội của bên nữ và ba của bên nam (anh em cùng cha) là đời thứ hai
  • Ba của bên nữ và bên nam (anh em con chú, con bác hoặc con cô, con cậu) là đời thứ ba
  • Bên nữ là đời thứ tư
2. Đời thứ 3 kết hôn với đời thứ 4 có được không?

Tại điểm d Khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ về bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng, trong đó cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

Do đó, việc đời thứ 3 kết hôn với đời thứ 4 không thuộc trường hợp pháp luật cấm nên vẫn được kết hôn theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn tại Điều 8 Luật HN&GĐ.

Việc đời thứ 3 và đời thứ 4 kết hôn với nhau không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của đứa con sinh ra. Việc quy định như vậy hoàn toàn phù hợp với khoa học, thuần phong mỹ tục nước ta.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.