Có được kết hôn khi là thông gia với nhau?

Nam nữ phải đáp ứng điều kiện của pháp luật về đăng ký kết hôn thì hôn nhân mới được công nhận là hợp pháp. Vậy nam nữ hai bên có được kết hôn khi là thông gia không?

Thông gia là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, thông gia được hiểu là hai gia đình có con kết hôn với nhau. Ngoài từ thông gia thì người Việt Nam còn sử dụng một số từ cũng với ý nghĩa này như: thân gia, sui gia, dâu gia,…

Đã là thông gia thì có được lấy nhau?

Theo như định nghĩa ở trên thì hai bên thông gia tức là hai bên nhà trai, nhà gái. Hay nói cách khác là những người trong gia đình nhà vợ và những người trong gia đình nhà chồng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, trong đó cấm hành vi sau:

  • “d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Theo đó, hai bên thông gia không phải là những người cùng dòng máu về trực hệ, cũng không phải là người có họ trong phạm vi ba đời và không thuộc các trường hợp cấm còn lại. Do đó, nam nữ được phép kết hôn khi là thông gia với nhau.

Cụ thể, khi hai bên đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật HN&GĐ về độ tuổi, sự tự nguyện, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào các trường hợp cấm thì hoàn toàn có thể kết hôn với nhau.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.