Có được nhận thừa kế khi đã thôi quốc tịch?

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và ngược lại. Theo đó, việc thôi quốc tịch có làm ảnh hưởng đến việc nhận thừa kế hay không?

Quy định về quốc tịch Việt Nam

Theo Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về quốc tịch như sau:

  • Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
  • Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam; từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống; con, cháu của họ đang cư trú; sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Như vậy, việc thôi quốc tịch Việt Nam có nghĩa là công dân đó sẽ mang một quốc tịch khác, trong trường hợp này có thể gọi là người nước ngoài.

Có thể tiến hành hành để lại di chúc cho người nước ngoài được không?

Không chỉ để lại tài sản cho công dân Việt Nam, người lập di chúc còn có thể để lại tài sản của mình cho người có quốc tịch nước ngoài.

Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền của người lập di chúc:

“Chỉ định người thừa kế;”

Như vậy, nếu một công dân thôi quốc tịch Việt Nam có thể được nhận hưởng thừa kế. Tuy nhiên cần phải xem xét tài sản thừa kế để lại đó là gì; bởi pháp luật Việt Nam quy định những loại tài sản khi được hưởng thừa kế phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.