Có được nhập quốc tịch Trung Quốc sau khi kết hôn với công dân nước này?

Việc công dân Việt Nam kết hôn với công dân nước ngoài, cụ thể là công dân Trung Quốc là vấn đề khá phổ biến. Việc nhập quốc tịch Trung Quốc sau khi kết hôn với công dân nước này có dễ dàng?

Quy định của pháp luật Trung Quốc về nhập tịch

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc thì công dân Việt Nam khi kết hôn với người Trung Quốc phải có đủ những điều kiện nhất định sau thì mới được xem xét:

  1. Có đầy đủ năng lực hành vi
  2. Thường trú tại Trung Quốc từ ít nhất 05 năm trở lên
  3. Có chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Trung
  4. Có nơi cư trú cụ thể
  5. Có thu nhập đảm bảo cho những sinh hoạt tối thiểu
  6. Có những đóng góp nhất định cho đất nước Trung Quốc

Như vây, với những điều kiện nêu trên thì việc hội tụ đủ những điều kiện ở trên không phải dễ dàng. Do đó, sau khi kết hôn với công dân Trung Quốc thì việc đầu tiên cần làm đó là thực hiện đúng các quy định của pháp luật Trung Quốc và tích lũy dần các điều kiện nhập quốc tịch. Sau khi đã có đủ những điều kiện nêu trên thì có thể nộp hồ sơ đăng kí nhập quốc tịch Trung Quốc tới cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc.

Một lưu ý rất quan trọng cần nắm rõ đó là hiện nay Trung Quốc không cho phép công dân đồng thời mang nhiều quốc tịch. Vì vậy, nếu các muốn có quốc tịch Trung Quốc các sẽ phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.