Có được thay đổi tên con ruột trên giấy khai sinh không?

Nhiều trường hợp, khi lớn lên nhiều người không thích tên đã được đặt và muốn thay đổi tên mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc không biết có được thay đổi tên con không và nếu đổi được thì đổi như thế nào? 

Thay đổi tên trong Giấy khai sinh đã đăng ký có được không?

Phạm vi thay đổi hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

– Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

– Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Con dưới 18 tuổi có được thay đổi tên trên Giấy khai sinh hay không?

Về điều kiện thay đổi tên đệm trên Giấy khai sinh được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó”.

Như vậy, cá nhân có quyền thay đổi tên đệm trên Giấy khai sinh khi có căn cứ của của pháp luật dân sự. Khi thay đổi tên đệm cần được sự đồng ý của cha, mẹ nếu là con dưới 18 tuổi hoặc sự đồng ý của người từ đủ 9 tuổi trở lên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.