Có được thay đổi tên con trên giấy chứng sinh không?

Giấy chứng sinh được sử dụng làm căn cứ để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ. Vậy có được thay đổi tên con trên giấy chứng sinh không?

Tên giấy khai sinh có bắt buộc là tên trong giấy chứng sinh không?

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nội dung khai sinh bao gồm: 

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Thứ hai, căn cứ theo mẫu giấy chứng sinh có quy định rõ ràng “Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh”. 

Từ những phân tích nêu trên, việc cha, mẹ muốn khai tên trên giấy đăng ký khai sinh sẽ do cha mẹ thỏa thuận với nhau chứ không căn cứ theo tên ghi trên giấy chứng sinh. Đồng thời, căn cứ trên giấy chứng sinh chỉ là tên dự định đặt cho con do đó, tên trên giấy chứng sinh sẽ không được xác định là tên chính thức mà cha mẹ định đặt cho con mà tên chính thức cho con là tên được ghi nhận trên giấy khai sinh chứ không phải trên giấy chứng sinh.

Như vậy, cha mẹ thỏa thuận với nhau về vấn đề đặt tên cho con trên giấy khai sinh tên ghi trên giấy chứng sinh hoàn toàn có thể thay đổi khi cha mẹ tiến hành đăng ký khai sinh cho con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.