Có được tổ chức đám cưới khi chưa đăng ký kết hôn?

Hiện nay, việc đăng ký kết hôn đã được mọi người thực hiện đầy đủ khi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, vẫn tồn tại thắc mắc rằng có phải đăng ký kết hôn trước khi tổ chức đám cưới không?

Có phải đăng ký kết hôn trước khi làm đám cưới hay không? 

Căn cứ Điều 9 Luật HN&GĐ:

  • “Điều 9. Đăng ký kết hôn
  • 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.
  • 2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.”

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật HN&GĐ về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn:

  • 1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Theo đó, thì khi chưa hoàn thành xong thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì hai bên vẫn chưa được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Tức là, hai bên tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau như vợ chồng mà chưa đăng ký kết hôn thì vẫn không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Tuy nhiên, không có quy định nào của pháp luật quy định phải có giấy đăng ký kết hôn mới được tổ chức đám cưới. Hai bên hoàn toàn có thể tiến hành tổ chức đám cưới rồi thực hiện việc đăng ký kết hôn khi đó quan hệ hôn nhân sẽ được xác lập từ thời điểm đăng ký.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.