Có được tự ý bán nhà đất mà không có sự đồng ý của vợ hoặc chồng?

Hiện nay có rất nhiều trường hợp chồng hoặc vợ tự ý bán tài sản nhưng không hỏi ý kiến đối phương. Vậy nếu chồng hoặc vợ tự ý bán nhà đất mà không có sự đồng ý của vợ sẽ bị xử phạt như thế nào?

1. Có được tự ý bán đất mà không có sự đồng ý của vợ không?

Chồng được tự ý bán nhà đất trong các trường hợp:

 • Nhà đất mang đi bán là tài sản riêng của chồng
 • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân
 • Tài sản được chia riêng cho vợ/chồng khi đã tiến hành chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
 • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng thuộc sở hữu riêng của vợ/chông.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng
 • Tư trang và đồ dùng cá nhân.
 • Công cụ lao động và phương tiện di chuyển của riêng chồng 

Nếu thuộc những trường hợp nêu trên thì chồng được phép tự ý bán nhưng nếu tài sản đó là tài sản chung thuộc các trường hợp dưới đây thì pháp luật quy định phải có sự thỏa thuận cũng như đồng ý của hai bên vợ,chồng

 • Tài sản do vợ, chồng tạo ra
 • Thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
 • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
 • Quyền sử dụng đất 
 • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung có thể phân chia
 • Vợ và chồng bình đẳng trong khối tài sản chung

Theo quy định pháp luật về việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận trong những trường hợp:

 • Bất động sản;
 • Động sản
2. Mức xử phạt khi tự ý bán nhà đất

Hiện nay pháp luật chưa có quy định xử phạt khi một bên tự ý bán tài sản chung. Tuy nhiên nếu chồng/vợ tự ý bán nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng mà không được sự đồng ý và không có văn bản thỏa thỏa thuận thì người vợ/chồng có thể khởi kiện ra Tòa theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.