Có phải công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là quyền sử dụng đất?

Nhiều trường hợp vợ chồng thỏa thuận chia tài sản chung là quyền sử dụng đất nhưng chỉ lập văn bản mà không tiến hành công chứng. Vậy có bắt buộc phải công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận chia tài sản chung?

Chia tài sản chung là quyền sử dụng đất có phải công chứng không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 38 Luật HN&GĐ quy định:

“Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.”

Trong các quy định về công chứng, chứng thực thì không có quy định về việc phải công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực thì không có quy định đối với văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013)

Theo đó, nếu không có yêu cầu của vợ chồng thì thỏa thuận phân chia tài sản chung là quyền sử dụng đất không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị pháp lý và tránh những tranh chấp phát sinh về sau thì các bên nên công chứng văn bản thỏa thuận này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.