Có phải hòa giải tại địa phương khi tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất không?

Tranh chấp thừa kế đất đai hay tranh chấp thừa kế về quyền sử dụng đất xảy ra phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về việc có phải hòa giải tại địa phương khi tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất không?

Quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn như sau:

  • 2. Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.”

Do đó, tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất có thể bỏ qua bước hòa giải tại địa phương. Khi đó, có thể gửi đơn khởi kiện luôn đến Tòa án nhân dân theo quy định.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.