Có phải trả nợ thay khi bố mẹ chết không để lại di sản thừa kế không?

Hiện nay, nhiều người quan niệm rằng bố mẹ chết thì con cái phải trả phần nợ mà bố mẹ đã vay. Tuy nhiên, pháp luật quy định như thế nào về việc con cái trả nợ thay khi bố mẹ chết không để lại di sản thừa kế?

Bố mẹ chết không không có di sản, con cái có phải trả nợ thay không?

Tại Điều 463 BLDS quy định về hợp đồng vay tài sản là sự tự “thỏa thuận giữa các bên, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi tới hạn trả, bên vay phải trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng và chỉ phải trả lãi nếu có.”

Và tại Điều 70 Luật HN&GĐ quy định về nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ như con phải có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, gìn giữ danh dự và những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình.

Như vậy, theo quy định nêu trên con cái không có nghĩa vụ phải trả nợ do bố mẹ vay.

Mặt khác, căn cứ tại khoản 1 Điều 615 BLDS quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

  • “1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Khi bố mẹ chết mà con cái trở thành người thừa kế thì có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản để lại nếu không có thỏa thuận khác. Do đó, nếu bố mẹ không để lại di sản và không có thỏa thuận khác thì con cái cũng không có nghĩa vụ trả nợ cho bố mẹ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.