Cơ quan đại diện ngoại giao có được chứng thực văn bản từ chối nhận di sản không?

Từ chối nhận di sản thừa kế là quyền của người thừa kế. Tuy nhiên, khi đang ở nước ngoài thì việc chứng thực văn bản này rất khó khăn. Vậy Cơ quan đại diện ngoại giao có được chứng thực văn bản từ chối nhận di sản không?

Thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản khi ở nước ngoài

Căn cứ tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định Cơ quan đại diện ngoại giao được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

Theo đó, cơ quan này được thực hiện:

  • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;
  • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;
  • Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng 2014 quy định: Cơ quan đại này được công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam.

Do vậy, Cơ quan đại diện ngoại giao có quyền công chứng, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.