Có quyền đòi lại của hồi môn khi một bên hủy hôn không?

Hồi môn được hiểu là sự chuyển giao tài sản từ bố mẹ cho con gái. Đòi lại quà cưới mà hai bên gia đình đã tặng cho hai bên là câu “chuyện thật – như đùa”. Vậy, dưới góc nhìn pháp lý thì có quyền đòi lại của hồi môn khi một bên hủy hôn không?

Quy định của pháp luật về quyền đòi lại của hồi môn đã tặng 

Trong phạm vi của bài viết, chúng ta xem xét của hồi môn là quà của bố mẹ bên chồng tặng cho con dâu.

Thông thường quà cưới (của hồi môn) của gia đình bên trai sẽ tặng cho người phụ nữ trong lễ hỏi của hai bên và mặc định có thể hiểu rằng quà việc tặng tài sản có giá trị này cho người con dâu tương lai tất yếu phải đi kèm theo điều kiện cả hai phải tổ chức kết hôn và người con gái phải trở thành con dâu của họ. Trường hợp này được xem là tặng cho quà có điều kiện.

Căn cứ theo quy định tại Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho quà có điều kiện thì trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, trong trường hợp của hồi môn là quà tặng gia đình nam tặng cho con dâu trong lễ ăn hỏi nhằm đảm bảo điều kiện kết hôn của hai người nhưng cả hai không tiến hành kết hôn thì bên tặng cho có quyền đòi lại của hồi môn và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.