Có thể gia hạn thời gian chia thừa kế không?

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, là chủ đề luôn được quan tâm vậy liệu có thể gia hạn thời gian chia tài sản khi cần thiết không? 

Quy định thời hạn phân chia di sản thừa kế
Theo Điều 661 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hạn phân chia di sản như sau:

“Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.”

Theo quy định trên, việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Do đó, vẫn có thể yêu cầu tòa án trì hoãn việc chia di sản thừa kế theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp mà sau khi hết thời gian gia hạn là 03 năm mà cuộc sống vẫn chưa cải thiện được thì có quyền cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.