Có thể kết hôn với người không cùng tôn giáo không?

Nhiều người quan niệm rằng hôn nhân khác tôn giáo gần như không được khuyến khích, nếu có thì trở thành mối bận tâm, lo lắng chung cho cả hai phía.

1. Hôn nhân khác đạo là như thế nào?

Hôn nhân khác tôn giáo là hôn nhân giữa một bên là Công giáo, và một bên không phải là công người công giáo. Ngày nay vẫn có những quan điểm khắt khe đối với hôn nhân khác tôn giáo. Theo luật hiện hành của của Hội Giáo: 

  • Hôn nhân hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép rõ ràng của giáo quyền.
  • Hôn nhân khác đạo chỉ thành sự khi có phép chuẩn rõ ràng của giáo quyền.

Vì vậy, nếu có ý định muốn kết hôn khác đạo giáo thì phải chấp nhận đặc tính chính yếu của hôn nhân theo giáo lý Công giáo. Bên công giáo cam kết giữ đức tin; bảo đảm cho con cái được giáo dục trong Hội Thánh Công giáo. Cũng cần phải cho bên không Công giáo biết rõ những điều ấy. 

2. Pháp luật quy định như thế nào về hôn nhân hai người khác đạo?

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải đáp ứng một số điều kiện nêu tại điều 8 Luật HN&GĐ. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Nếu không đăng ký thì không có giá trị pháp lý.

Pháp luật cũng không cấm những người khác tôn giáo không được kết hôn với nhau. Vì trong đạo thiên chúa nếu hai người khác đạo muốn kết hôn với nhau thì người không theo đạo chỉ cần học giáo lý hôn nhân. Cũng có những trường hợp một bên không cần phải học giáo lý nếu bên còn lại không có yêu cầu. Lớp học giáo lý là hình thức chứ không phải sự ép buộc một người theo đạo, nên có thể theo học và chung sống tôn trọng lẫn nhau.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.