Có thể rút hồ sơ đăng ký kết hôn không?

Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại sở tư pháp. Sau đó trong thời gian tìm hiểu không muốn đăng ký kết hôn nữa nên rút toàn bộ hồ sơ đăng ký kết hôn có được không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định hôn nhân là tự nguyện tiến bộ và Điều 4 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thể hiện sự tự nguyện hai bên đến với nhau, không bị ép buộc hay bị ai ép buộc phải kết hôn.

Còn nếu kết hôn với nhau do bị ép buộc hay kết hôn không xuất phát từ tình yêu thì cuộc sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc, ngày càng lạnh nhạt và dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình nếu trong giai đoạn đang tìm hiểu và đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư Pháp để đăng ký kết hôn mà cảm thấy việc kết hôn là không hợp nhau và không thể chung sống, thì hoàn toàn có quyền đến sở tư pháp và rút hồ sơ kết hôn.

Vậy có được rút hồ sơ đăng ký kết hôn không?

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại sở tư pháp thì hoàn toàn có quyền đi rút hồ sơ kết hôn và việc rút hồ sơ kết hôn này thì hai người có thể tới trực tiếp trụ sở tư pháp nơi mà các đã nộp hồ sơ kết hôn và làm mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kết hôn, trong đơn trình bày rõ lý do về việc hai bên không hợp nhau, không thể chung sống với nhau. Tờ khai rút đơn đăng ký kết hôn theo mẫu bạn có thể xin tại sở tư pháp tại nơi đã nộp hồ sơ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.