Con chưa đủ 18 tuổi có quyền từ chối cấp dưỡng không?

Gia đình hạnh phúc luôn là mong ước của nhiều người, tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có được may mắn đó. Trong trường hợp cha mẹ phải ly hôn và mẹ hoặc cha có quyền nuôi con, vậy con cái người được cấp dưỡng có được quyền từ chối nhận cấp dưỡng từ người còn lại hay không?

Nghĩa vụ cấp dưỡng? Có quyền từ chối cấp dưỡng khi chưa đủ 18 tuổi không?

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. Theo đó, việc cha hoặc mẹ cấp dưỡng cho con cái có nghĩa là cha, hoặc mẹ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì cha, mẹ người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con.

Và theo Khoản 1 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì cha, mẹ người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện nghĩa vụ về cấp dưỡng.

Do đó việc cấp dưỡng con là nghĩa vụ mà luật buộc cha, mẹ người không trực tiếp nuôi con phải thực hiện.

Trường hợp con chưa đủ 18 tuổi thì việc yêu cầu người không trực tiếp nuôi dưỡng cấp dưỡng hay không cấp dưỡng là quyền của người trực tiếp nuôi dưỡng.

Tóm lại, con chưa 18 tuổi không có quyền từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ người không trực tiếp nuôi dưỡng mà quyền đó thuộc về người đang trực tiếp nuôi dưỡng con theo các quy định trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.