Con có được lấy chồng công an khi có cha đi tù không?

Kết hôn là quyền nhân thân của cá nhân cho phép nam nữ kết xác lập quan hệ hôn nhân với nhau và được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, để được pháp luật thừa nhận quan hệ hôn nhân thì việc đăng ký kết hôn phải đảm bảo các điều kiện luật định. Đặc biệt là kết hôn đối với công an thì ngoài điều kiện chung theo quy định thì người lấy chồng công an cần đáp ứng các điều kiện khác mà đơn vị đề ra. Vậy theo quy định, Bố đi tù con có được lấy chồng công không? 

Căn cứ vào quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA năm 2007, những trường hợp sau sẽ không được kết hôn với bộ đội:
  • Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975;
  • Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
  • Gia đình hoặc bản thân theo Đạo Thiên Chúa, Cơ Đốc, Tin Lành, Đạo Hồi;
  • Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa;
  • Có bố, mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài.

Do đặc thù ngành nghề nên theo quy định nội bộ, khi kết hôn với công an thường thẩm tra lý lịch ba đời, tính từ đời ông bà, cha mẹ và bản thân người sẽ kết hôn với công an đó. Như vậy, nếu người cha đã làm thủ tục xóa án tích, tức không có tiền án thì bạn vẫn có thể được kết hôn với bộ đội. Tuy nhiên, trên thực tế các đơn vị sẽ có quy định cụ thể hơn về vấn đề này.

Bài viết hữu ích: Thủ tục dăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.