Con dâu có được yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ chồng không?

Trong gia đình nhiều khi con dâu là người gần gũi với cha mẹ chồng hơn cả con đẻ. Vậy,  Con dâu có được yêu cầu chia di sản thừa kế của cha mẹ chồng không?

Quy định về di sản thừa kế của cha mẹ chồng đối với con dâu ?

Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó có thể hiểu rằng, nếu trong quá trình chung sống, quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng hòa thuận, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, khi bố, mẹ chồng chết có di chúc để lại tài sản thừa kế cho con dâu thì con dâu được hưởng phần thừa kế đó. Như vậy, con dâu có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu Tòa án xác định di sản thuộc quyền sở hữu của mình theo di chúc do cha, mẹ chồng để lại.

Trong trường hợp bố, mẹ chồng chết không để lại di chúc thì theo quy định Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật, di sản được chia thừa kế theo pháp luật cụ thể là chia theo hàng thừa kế.

Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hàng thừa kế thì con dâu không được liệt kê trong các hàng thừa kế được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Như vậy, theo các quy định trên thì con dâu không được yêu cầu chia di sản thừa kế từ cha mẹ chồng khi chia thừa kế theo pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.