Con dâu, con rể có quyền và nghĩa vụ gì với cha mẹ hai bên?

Mối quan hệ con dâu, con rể với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ luôn là vấn đề được quan tâm .Vậy, Con dâu, con rể có quyền và nghĩa vụ gì với cha mẹ hai bên?

Quyền và nghĩa vụ của con dâu, con rể đối với cha mẹ hai bên được quy định như thế nào?

Con dâu, con rể có thể hiểu là cách gọi từ rất lâu đời của con người Việt Nam đối với vợ của con trai và chồng của con gái. Pháp luật quy định con dâu, con rể và cha mẹ chồng, cha mẹ vợ có quyền và nghĩa vụ đối với nhau tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

“Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng

Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của Luật này.”

Như vậy có thể thấy rằng con dâu, con rể và cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đều là thành viên trong gia đình vì vậy họ cũng có quyền và nghĩa vụ với nhau

Bên cạnh đó thì theo quy định về quyền và nghĩa vụ giữa con dâu, con rể và cha mẹ chồng, cha mẹ nuôi chỉ phát sinh trong trường hợp họ có sống chung với nhau vì khi sống chung thì sẽ ràng buộc những điều kiện kinh tế, sinh hoạt….

Phạm vi quyền và nghĩa vụ của con dâu, con rể và cha mẹ chồng, cha mẹ vợ hạn chế hơn so với quan hệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.