Con nuôi trên danh nghĩa có được hưởng thừa kế?

Có nhiều đứa trẻ được nhận nuôi nhưng không có giấy tờ để chứng minh theo pháp luật. Vậy thì con nuôi không đăng ký có được thừa kế không?

1.Con nuôi trên danh nghĩa có được hưởng thừa kế không?

Để xác định quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi theo quy định của pháp luật; thì những người trong quan hệ này phải làm thủ tục đăng ký xác định là cha nuôi, mẹ nuôi.

Do đó việc đăng ký nhận con nuôi là vô cùng quan trọng, bởi sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Trường hợp nhận con không đăng ký xác nhận nuôi con nuôi trước thời điểm Luật Nuôi con nuôi 2010 có hiệu lực được quy định như sau:

Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Điều kiện con nuôi trên danh nghĩa hưởng thừa kế

Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

Đến ngày 01/01/2011, quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;

Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

Để xác định xem con nuôi thực tế nhưng không đăng ký có được hưởng thừa kế hay không trong Bộ luật Dân sự quy định rõ về quyền hưởng di sản của con nuôi, cha mẹ nuôi như sau:

Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.