Con riêng có được nhận thừa kế của cha dượng không?

Hiện nay, một gia đình không chỉ có vợ, chồng, con chung mà còn có con riêng của vợ hoặc chồng. Khi xã hội nảy sinh mối quan hệ cha dượng và con riêng thì các quy định pháp luật mới được quy định để điều chỉnh, trong đó phải kể đến pháp luật về thừa kế. Con riêng có được nhận thừa kế của cha dượng không?

Con riêng nhận thừa kế của cha dượng

Căn cứ theo quy định tại Điều 654 BLDS như sau:

  • “Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.”
  • “Quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” là một khái niệm không được quy định cụ thể trong bất kỳ chế định nào của pháp luật Việt Nam. Nhưng có thể hiểu là những người có sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng nhau như gia những đình bình thường và như những cha con ruột.

Như vậy, con riêng và cha dượng nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định về thừa kế thế vị tại Điều 652 và quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ theo Điều 653 BLDS.

Lưu ý: Người được hưởng thừa kế không được thuộc các trường hợp không được hưởng di sản tại Điều 621 hoặc từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.