Công chức có được lấy người nước ngoài hay không?

Hiện nay, có nhiều người đang là công chức nhà nước tỏ ra lo lắng rằng không biết mình có được kết hôn với người nước ngoài không? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi “công chức có được lấy người nước ngoài không?”.

Công chức là gì?

Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019, có thể hiểu:

Công chức là công dân Việt Nam, là người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Công chức nhà nước có được phép kết hôn với người nước ngoài không?

Hôn nhân giữa nam và nữ được xác lập trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện giữa hai bên. Luật Hôn nhân và gia đình có quy định các trường hợp cấm kết hôn như sau:

  • Cấm các hành vi sau đây:
  • Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
  • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
  • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
  • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
  • Yêu sách của cải trong kết hôn;

Việc một người là công chức kết hôn với người nước ngoài không vi phạm điều cấm nào trên đây. Các quy định pháp luật khác cũng không cấm kết hôn giữa công chức với người nước ngoài. Do đó, công chức nếu đáp ứng các điều kiện kết hôn vẫn được quyền kết hôn với người nước ngoài.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.