Công chứng, chứng thực di chúc như thế nào?

Di chúc bằng văn bản được công chứng, chứng thực có hiệu lực pháp lý cao hơn các hình thức di chúc khác. Vậy thủ tục công chứng, chứng thực di chúc như thế nào?

Khi công chứng, chứng thực, cần phải tuân theo các quy định, trình tự sau đây:

Hồ sơ công chứng bao gồm:

Phiếu yêu cầu công chứng

Dự thảo văn bản

Bản sao giấy tờ tùy thân:

  • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của người lập và người nhận;
  • Sổ hộ khẩu
  • Các loại giấy tờ khác: Xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn,…

Bản sao các giấy tờ đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến tài sản

Trình tự, thủ tục các bước

Bước 1: Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng

Bước 2: Người lập di chúc tuyên bố nội dung trước người có thẩm quyền và được ghi chép lại.

Bước 3: Sau khi người yêu cầu công chứng, chứng thực được giải thích quyền và nghĩa vụ, xác nhận bản di chúc được ghi chép đúng ý chí của mình thì ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Bước 4: Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã ký xác nhận người làm chứng vào văn bản.

Trường hợp người lập di chúc không đọc hoặc không nghe, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này ký trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.