Của hồi môn có phải là tài sản chung của vợ chồng không?

Trong ngày cưới, các cô dâu thường được bố mẹ hai bên tặng cho một số tài sản như vàng, tiền… mà dân gian thường gọi là “của hồi môn”. Liệu tài sản này có được coi là tài sản riêng của người vợ không?

Của hồi môn là tài sản chung hay tài sản riêng?

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng và Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng thì tùy từng trường hợp mà của hồi môn được xác định là tài sản chung hoặc tài sản riêng:

  • Khi của hồi môn được cha mẹ trao trước khi vợ, chồng trước đăng ký kết hôn thì đây là tài sản riêng của vợ/chồng;
  • -Khi của hồi môn được cha mẹ trao trước khi vợ, chồng sau đăng ký kết hôn hoặc được trao trước khi đăng ký kết hôn hoặc cha mẹ thể hiện ý chí cùng trao cho cả hai vợ chồng nhưng cả hai bên thống nhất sáp nhập vào tài sản chung thì đây là tài sản chung của vợ, chồng.

Như vậy, pháp luật không quy định rõ của hồi môn là tài sản chung hay tài sản riêng mà phụ thuộc vào thời điểm vợ/chồng có được của hồi môn. Của hồi môn sẽ là tài sản riêng nếu người vợ /chồng có căn cứ chứng minh tài sản đó là bố mẹ tặng cho riêng. Nếu không chứng minh được thì tài sản này sẽ là tài sản chung của cả vợ và chồng

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.