Đã kết hôn với người nước ngoài thì có được kết nạp Đảng?

Đảng là con đường sáng giá, ai cũng muốn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vậy công dân Việt Nam đã kết hôn với người nước ngoài thì có thể kết nạp Đảng được không?

1. Tiêu chuẩn kết nạp Đảng

Việc xác định tuổi, trình độ học vấn của công dân được thực hiện theo quy định tại Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, cụ thể như sau:

Về tuổi đời

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

–  Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Về trình độ học vấn

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

2. Điều kiện để kết nạp Đảng

Theo quy định tại Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì người vào Đảng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

– Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

– Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Căn cứ quy định được trích dẫn trên thì công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt thành phần, tôn giáo, dân tộc,… nếu đáp ứng đủ các điều kiện kết nạp Đảng theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 và các quy định hướng dẫn liên quan thì được xem xét kết nạp Đảng theo quy định.

Đồng nghĩa, công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nhưng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng thì vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.