Đã nhận tiền nạp tài rồi mà không kết hôn có được không?

Lễ nạp tài hay còn gọi là lễ đen (ở miền Bắc), lễ dẫn cưới (ở miền Nam) thường được tổ chức vào ngày lễ ăn hỏi hoặc lễ rước dâu. Cùng tìm hiểu xem nhà gái đã nhận tiền nạp tài rồi mà không kết hôn có vi phạm pháp luật?

1. Lễ nạp tài là gì?

Ngày xưa, Lễ nạp tài tượng trưng cho sự thách cưới của bên nhà gái đối với bên nhà trai trong ngày lễ ăn hỏi. Bên nhà gái sẽ yêu cầu bên nhà trai đáp ứng những sính lễ và số tiền nếu muốn bên nhà gái gả con cho họ.

Ngày nay, tiền nạp tài được xem là khoản tiền mà bên nhà trai đóng góp cho bên nhà gái để cùng lo các chi phí tổ chức cưới hỏi.

2. Nhà gái nhận tiền nạp tài rồi không kết hôn

Theo Điều 9 Luật HN&GĐ quy định:

“1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”

Theo đó, trường hợp các bên đã đăng ký kết hôn rồi mới tổ chức lễ cưới hỏi, thì đã được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp. Lúc này, việc nhà gái hủy hôn sẽ không phải bằng cách thức đơn giản là trả lại tiền nạp tài cùng sính lễ, mà phải tiến hành thủ tục ly hôn giữa vợ chồng theo quy định của pháp luật HN&GĐ.

Trường hợp các bên chưa đăng ký kết hôn thì việc nhà gái nhận tiền nạp tài không phải là sự kiện pháp lý dẫn đến việc hai bên được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Do đó, việc nhà gái nhận tiền nạp tài rồi mà không kết hôn nữa không trái pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.