Đàn ông đã kết hôn có được hiến tinh trùng?

Hiến tặng tinh trùng là việc làm mang tính nhân văn, tạo tiền đề cho những người có nhu cầu sử sử dụng tinh trùng có thể thực hiện các kỹ thuật y tế để mang thai và sinh con. Pháp luật Việt Nam cho phép người đàn ông được hiến tinh trùng, vậy người đàn ông đã kết hôn thì có được hiến trùng hay không?

Hiến tặng tinh trùng trên cơ sở tự nguyện

Theo Điều 6 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 thì nam giới từ đủ hai mươi tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến tinh trùng.

Căn cứ quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ Y tế hợp nhất Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì việc hiến tặng tinh trùng sẽ do bản thân người hiến tặng tự nguyện. Người cho tinh trùng được khám và làm các xét nghiệm để xác định có bị bệnh di truyền ảnh hưởng đến thế hệ sau hay không; có bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình hay không và có bị nhiễm HIV hay không. Nếu âm tính với các xét nghiệm trên thì người đàn ông đó sẽ được hiến tặng tinh trùng của mình. 

Theo đó, người đàn ông trước và sau khi kết hôn đều có quyền hiến tặng tinh trùng và việc hiến tặng này phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chồng hiến tinh trùng có cần vợ đồng ý không?

Theo quy định tại Điều 6 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và Điều 4 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT thì pháp luật không quy định việc người chồng hiến tặng tinh trùng cần phải có sự đồng ý của người vợ hay không. Tuy nhiên, để đảm đảm tình nghĩa giữa vợ và chồng thì chồng nên thảo luận với vợ về việc bản thân có dự định hiến tặng tinh trùng. 

Như vậy, theo quy định hiện hành thì đàn ông dù đã kết hôn, có vợ, có con nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định về hiến tinh trùng vẫn có quyền hiến tặng tinh trùng.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.