Đăng ký kết hôn online phải chuẩn bị giấy tờ gì?

Hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng lựa chọn hình thức đăng ký kết hôn online. Hãy cùng NTV tìm hiểu những loại giấy nào cần chuẩn bị để đăng ký kết hôn online.

Việc đăng ký kết hôn online phải chuẩn bị giấy tờ sau:

– Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn

– Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực hiện tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:

Giấy tờ phải nộp:

– Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp các thông tin về tình trạng hôn nhân đã có trong CS DLQGVDC, CSDL HĐT được điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).

Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CS DLQGVDC, CSDL HĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên;

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã có trong CSDLQG VDC, được điền tự động thì không phải tải lên .

– Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.