Đảng viên kết hôn lần 2 được sinh thêm mấy con?

Công chức, viên chức kết hôn lần thứ hai thì có thể sinh được thêm bao nhiêu con. Đảng viên đã có con riêng thì kết hôn lần 2 có được sinh thêm con không?

1.Đảng viên có được kết hôn lần 2 không?

Trong các văn bản về Đảng viên không có quy định nào cấm Đảng viên ly hôn, kết hôn lần thứ hai với người khác. Do đó, Đảng viên vẫn hoàn toàn được ly hôn và sau đó đăng ký kết hôn với người khác nhưng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật

2. Đảng viên kết hôn lần 2 sinh được thêm bao nhiêu con

Theo khoản 6 Điều 2 Quy định 05-QĐ/TW nếu Đảng viên đã có con riêng là con đẻ thì khi kết hôn lần hai, Đảng viên đó được sinh con thứ 3 nếu thuộc các trường hợp:

– Một trong hai vợ chồng đã có con riêng và sau khi kết hôn lần hai thì sinh thêm một hoặc hai con nữa.

– Nếu cả hai vợ chồng Đảng viên đã có con riêng là con đẻ thì trong cùng một lần sinh có thể sinh từ hai con trở lên.

Có thể thấy, chỉ có hai trường hợp nêu trên, Đảng viên tái hôn và được sinh con thứ 3 trở lên mà không vi phạm chính sách về dân số, không bị kỷ luật. Đồng nghĩa, nếu Đảng viên kết hôn lần hai thì sẽ được:

– Sinh thêm một con: Một trong hai vợ chồng đã có con riêng trước khi kết hôn lần hai.

– Sinh thêm hai con: Cả hai vợ chồng đều không có con riêng trước khi kết hôn lần hai; sinh hai con trong cùng một lần sinh.

– Sinh nhiều thêm hai con: Trong cùng một lần sinh, sinh từ hai con trở lên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.