Có phải hòa giải tại địa phương khi tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất không?

Tranh chấp thừa kế đất đai hay tranh chấp thừa kế về quyền sử dụng đất xảy ra phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về việc có phải…

Khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Từ xưa tới nay, thừa kế luôn là vấn đề phức tạp trong thực tiễn xét xử. Trong đó, cần phải xác định đúng khoảng thời gian không tính vào…

Di chúc bị thất lạc hay bị hư hại thì chia di sản thừa kế như thế nào?

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản trước khi chết nhằm phân chia tài sản đó. Tuy nhiên trong một số trường hợp, di…

Cha mẹ có được bán đất được thừa kế của con chưa thành niên?

Khi nhắc đến tài sản riêng của con, mọi người thường nghĩ tài sản của con cũng là của cha mẹ. Vậy, cha mẹ có quyền bán đất của con…

Chia di sản thừa kế là đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Khi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là di sản thừa kế không và giải quyết như thế nào? Đó là những vấn đề…

Đồng thừa kế không ký vào văn bản phân chia di sản theo pháp luật thì phải làm sao?

Văn bản phân chia di sản thừa kế là văn bản thể hiện sự nhất chí của những người thừa kế về cách phân chia di sản theo pháp luật. Tuy…

Thời hạn thỏa thuận chia di sản thừa kế là bao nhiêu ngày?

Niêm yết văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế là hành vi mà pháp luật bắt buộc khi thụ lý công chứng. Vậy thời hạn niêm yết là…

Người nhận thừa kế mất trước người để lại di sản thì chia thừa kế như thế nào?

Trong cuộc sống, không thiếu trường hợp đáng buồn khi “kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh”, khi đó được xem là người nhận thừa kế mất trước người để…

Không có tên trong hộ khẩu thì có được hưởng di sản thừa kế?

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến vấn…

04 bước phân chia di sản cho những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Phân chia di sản theo pháp luật là chia di sản thành các phần bằng nhau và giao di sản cho những người ở cùng hàng thừa kế được hưởng.…