Vợ, chồng có thể thay nhau kháng cáo khi người kia đang bị tạm giam?

Trong cuộc sống hôn nhân, giữa vợ chồng phát sinh rất nhiều quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Trong đó, bao gồm những việc liên quan đến đời sống…

Vợ chồng thì có quyền và nghĩa vụ ngang nhau không?

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ, chồng sau khi đã thực hiện các quy định của pháp luật về kết hôn, nhằm chung sống với nhau và xây dựng…

Chồng thay vợ nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp có được không?

Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động làm hồ sơ và nộp để hưởng. Vậy, chồng thay vợ nộp hồ sơ có được không?…

Đại diện giữa vợ chồng khi kinh doanh

Khi không thể trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh thì một trong những người có thể tin tưởng đặt niềm tin đó chính là vợ/chồng của mình. Hãy…

Vợ có được quyền bán tài sản riêng của chồng để trả nợ cho cả hai không?

Không ít cặp vợ chồng có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vậy vợ có được quyền bán tài sản riêng của chồng để trả nợ cho cả…

Vợ có được đại diện ly hôn khi chồng mất năng lực hành vi dân sự không?

Quyền và nghĩa vụ về nhân thân là nội dung chủ yếu nhất trong quan hệ vợ chồng. Vậy vợ có được đại diện ly hôn khi chồng mất năng…

Vợ chồng đang ly thân thì giải quyết các khoản nợ như thế nào?

Hiện nay, trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng có những khoản nợ mà vợ chồng rất khó xử. Trong đó, có câu hỏi đặt ra là vợ chồng…

Pháp luật có cho phép vợ chồng lập di chúc chung không?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo đó, di chúc là việc thể…

Chồng bán xe máy có cần vợ đi công chứng cùng không?

Công chứng, chứng thực về mặt bản chất là một cách thức để xác nhận sự bảo đảm về mặt hình thức, nội dung cho các giao dịch dân sự. Vậy…

Cách hủy giấy ủy quyền

Hiện nay việc ủy quyền diễn ra rất phổ biến nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu về cách hủy giấy ủy…