Người nước ngoài có được nhập tài sản riêng vào tài sản chung khi kết hôn với người Việt không?

Hiện nay, việc xác lập tài sản chung của vợ chồng khi một bên là người nước ngoài vẫn thường xảy ra. Vậy, vấn đề nhập tài sản riêng vào…

3 bước làm thủ tục chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Có được chuyển tiền ra nước ngoài hay không và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài ra sao? 1.Hạn mức chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài Theo quy…

02 thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi đang ở nước ngoài

Ủy quyền được hiểu là người có quyền hoặc nghĩa vụ thực hiện một công việc hoặc một giao dịch nhất định không có đủ khả năng để thực hiện…

Di sản có yếu tố nước ngoài không có người thừa kế

1. Áp dụng pháp luật khi di sản không có người thừa kế Nếu theo quy định của pháp luật Việt Nam di sản để lại sau khi thực hiện…