Di sản ông ngoại để lại thì con có được hưởng thay mẹ không?

Thừa kế thủ tục truyền tài sản từ người đã mất sang những người còn sống, một cách hợp pháp. Vậy trường hợp ông ngoại mất không để lại di chúc thì con có được hưởng thay mẹ phần di sản ông ngoại để lại không? 

Ông ngoại mất không để lại di chúc do đó di sản thừa kế của ông ngoại sẽ được chia theo pháp luật cho những người thừa kế được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Theo đó, nếu người mẹ còn sống thì sẽ là người được hưởng phần di sản đó, còn nếu mẹ đã mất thì người con có quyền được hưởng phần di sản thừa kế đó theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015.

Lưu ý: Người thừa kế là người không được thuộc vào các trường hợp quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.