Di sản thừa kế là tiền tử tuất, tiền phúng viếng được không?

Nhiều người thường nghĩ đất và tiền của người đã mất mới là tài sản thuộc di sản thừa kế. Vậy tiền tử tuất, tiền phúng viếng có phải là di sản thừa kế không?

Tiền tử tuất: 

Tiền tử tuất là khoản tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả dành cho thân nhân của người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà chết đi. 

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết hoặc phần tài sản trong khối tài sản chung với người khác. Do đó, tiền tử tuất không được coi là khoản tiền thuộc tài sản của người chết để lại.

Tuy nhiên, có trường hợp tiền tử tuất vẫn được coi là di sản thừa kế được quy định tại Khoản 4 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể là: 

Nếu như người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội không có thân nhân thì khi đó, tiền trợ cấp tử tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Do vậy, chỉ có một trường hợp trên duy nhất được coi là di sản thừa kế. 

Tiền phúng viếng:

Thực tế, tiền phúng viếng là phần tiền có được sau thời điểm mở thừa kế, nó không được coi là tài sản của người chết nên không được coi là di sản thừa kế. 

Hiện nay, trong các gia đình tiền phúng viếng sẽ dùng cho việc chi trả các khoản chi phí mai táng người chết; nếu như sau khi chi phí còn thừa thì phần tiền đó sẽ thuộc về gia đình của người chết. Theo quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định về nguyên tắc, chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng được trích từ di sản thừa kế của người đã mất

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.