Di tặng là gì?

Di tặng ngày nay đã không còn là vấn đề xa lạ với nhiều người, nhiều vấn đề được phát sinh từ việc lập di tặng. Cũng giống như di chúc thì di tặng cũng cần phải đảm bảo những điều kiện, nguyên tắc theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho hoạt động di tặng được thực hiện.

1.Di tặng là gì?

Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Người được di tặng không phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với phần được di tặng. Trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng được dùng để thực hiện nghĩa vụ còn lại.

2. So sánh giữa di tặng và di chúc:

Đều là quyền của người lập di chúc nhằm chuyển tài sản của mình cho người thừa kế hay dành một phần di sản để tặng cho người khác.

Người lập phải trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt, không  phải chịu kích động hay tác động từ một ai khác.

Hình thức của di chúc là bằng miệng hay văn bản còn di tặng thể hiện thông qua việc được ghi hoặc nói trong di chúc.

Thời điểm mở thừa kế cũng là thời điểm người nhận di tặng được nhận.

Người thừa hưởng tài sản di chúc phải thực hiện một số điều kiện, nghĩa vụ thừa kế, người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài khoản trừ trường hợp di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.