Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Hiện nay, các trường hợp kết hôn với người nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài để trở thành gia đình đa quốc gia.

Với xu thế chung này, Familaw chia sẻ một vài thông tin về luật, giấy tờ, hay những thủ tục liên quan nhằm hỗ trợ khách hàng đang có nhu cầu được biết thêm một số thông tin hữu ích.

1. Các trường hợp đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật thì một số trường hợp sau được tính vào thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài:

– Là công dân Việt Nam với người có quốc tịch nước ngoài hoặc ngược lại

– Là công dân Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài với nhau hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

2. Điều kiện để kết hôn với người nước ngoài là gì ?

Kết hôn có yếu tố nước ngoài được pháp luật Hôn nhân và Gia đình quy định tại Điều 126 cụ thể như sau:

– Người nước ngoài khi kết hôn với công dân Việt Nam thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Trường hợp việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

– Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam lấy nhau và đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Luật này.

3. Thủ tục nào cần có để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi đã thỏa mãn các điều kiện luật định về kết hôn, nam nữ muốn kết hôn có thể tiến hành theo những bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ đăng ký

 • Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu do cơ quan đăng ký kết hôn cung cấp)
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người Việt Nam và người nước ngoài
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan (tùy thuộc vào đối tượng kết hôn là người Việt Nam hay người nước ngoài mà hồ sơ đăng ký kết hôn có thể khác nhau)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền 

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn, hai bên nam/nữ có thể nộp hồ sơ tại Phòng Tư Pháp của ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam để đăng ký kết hôn.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ của Phòng Tư pháp sẽ tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Thông thường ở giai đoạn này sẽ có 02 trường hợp như sau:

 • Nếu có khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc kết hôn với người nước ngoài nhưng không tuân thủ quy định pháp luật hoặc phòng Tư Pháp xét thấy có vấn đề cần làm rõ thì phòng Tư Pháp sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.
 • Nếu đủ điều kiện kết hôn thì phòng Tư Pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện cấp và ký vào 2 bản chính của Giấy chứng nhận kết hôn.

Bước 4: Chủ tích UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận kết hôn

Trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận kết hôn đã được ký, Phòng Tư pháp tiến hành trao giấy chứng nhận cho hai bên.

 • Khi nhận Giấy, vợ và chồng phải có mặt đầy đủ tại Trụ sở UBND để tiếp nhận
 • Số lượng bao gồm 2 bản chính, mỗi bên giữ một bản
 • Giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận kết hôn sẽ được tính từ ngày giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được ghi vào sổ và trao cho các bên.

Trường hợp không có đủ mặt hai bên vợ chồng thì Phòng Tư pháp gia hạn thời hạn trao nhận giấy, nếu vượt quá thời hạn thì giấy chứng nhận kết hôn sẽ bị hủy.

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Quy trình đăng ký kết hôn tại Việt Nam 

3. Kết hôn với người nước ngoài cần hồ sơ và giấy tờ gì ?

 •  Đơn đăng ký kết hôn với người nước ngoài (mẫu do cơ quan đăng ký kết hôn cung cấp).
 • Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người nước ngoài (bản chính hoặc sao công chứng).
 • Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người Việt Nam (bản chính hoặc sao công chứng).
 • Giấy xác nhận độc thân của cả hai bên
 • Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó
 • Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của người nước ngoài (nếu đã từng kết hôn).
 • Giấy chứng nhận ly hôn của người nước ngoài (nếu đã từng ly hôn).

Lệ phí đăng ký kết hôn

Hiện nay không có mức lệ phí cố định liên quan đến đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Lệ phí đăng ký kết hôn sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế tại các địa phương căn cứ trên quy định của Thông tư 85/2019/TT-BTC.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

kết hôn với người nước ngoài

Lệ phí đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định là 

 • Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ
 • Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét và quyết định 

4. Đăng ký kết hôn online với người nước ngoài 

Quy trình thực hiện đăng ký kết hôn online với người nước ngoài được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia và làm theo hướng dẫn

Đăng ký tài khoản (đối với trường hợp người có yêu cầu chưa có tài khoản). Sau đó tiến hành cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định.

Nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật và bấm nộp để hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ, có phiếu hẹn và trả kết quả cho người có yêu cầu qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn hoặc trả kết quả qua điện thoại di động

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì ghi rõ yêu cầu bổ sung và có thông báo cho người có yêu cầu

Nếu người có yêu cầu đăng ký kết hôn không bổ sung và không hoàn thiện được hồ sơ thì Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ và gửi lại biểu mẫu điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin trên biểu mẫu điện tử.

Nếu người yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức làm công tác hộ tịch tiến hành giải quyết hồ sơ.

Công chức làm công tác hộ tịch in giấy chứng nhận kết hôn với người nước ngoài, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch và nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả tại cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch phải nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu là thành phần hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật hộ tịch.

kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

5. Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài của của Familaw có những gì ?

1. Tư vấn về điều kiện, thủ tục và các giấy tờ cần thiết để đăng ký kết hôn với người nước ngoài

2. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến  quyền và nghĩa vụ của các bên vợ chồng, bố mẹ 2 bên, con cái…trong thời kỳ hôn nhân gia đình.

3. Tư vấn về tài sản, cách thức xác lập tài sản riêng (nếu có) trước thời kỳ hôn nhân, trong thời kỳ hôn nhân. 

4. Tư vấn xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ/một chồng theo quy định của pháp luật; 

5. Tư vấn các vấn đề pháp lý về nhân thân, phân tích những mặt tích cực cũng như hạn chế khi kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

6. Tư vấn và giải đáp chính sách pháp luật hiện hành trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; các câu hỏi, thắc mắc riêng của Khách hàng.

6. Hình thức và quy trinh dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài 

1. Đặt lịch tư vấn trên website hoặc số điện thoại: 028 38361963 (Giờ hành chính) – 0902 841886 (24/7).

2. Xác nhận tư vấn: thời gian, hình thức và những nội dung cơ bản cần Luật sư tư vấn.

3. Hình thức tư vấn: Trực tiếp hoặc Trực tuyến:

 • Trực tiếp: Tại văn phòng Familaw hoặc một địa điểm khách hàng yêu cầu
 • Trực tuyến: Qua các ứng dụng trực tuyến (Zalo, Skype, Google meet,…)

4. Luật sư sẽ tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến theo yêu cầu.

5. Gửi thư tư vấn xác nhận lại các nội dung trong buổi tư vấn qua email cho khách hàng sau buổi tư vấn.

kết hôn với người nước ngoài

Hình thức và quy trình dịch vụ

7. Tại sao lại chọn Familaw để tư vấn dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài 

1.Thuận tiện: đội ngũ tư vấn viên linh động về thời gian (24/7) hình thức tư vấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Quý khách hàng có thể an tâm nhận được sự tư vấn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào khi liên hệ với chúng tôi.

2. Bảo mật: Dành cho khách hàng quan tâm đến sự bảo mật, riêng tư, khách hàng không cần tiết lộ thông tin cá nhân (không cần mở camera nếu muốn). Nên tính bảo mật gần như tuyệt đối.

3. Chi phí hợp lý: Với sứ mệnh bình dân hóa và phổ cập hóa dịch vụ luật sư về hôn nhân gia đình tại Việt Nam nên chúng tôi ý thức được rằng chi phí là một vấn đề quan trọng nếu muốn tiếp cận được mọi người, mọi nhà.

4. Giàu kinh nghiệm: có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực hôn nhân. Cùng đoạn ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những thứ tốt nhất, thuận tiện nhất.

Với đội ngũ luật sư tư vấn về hôn nhân gia đình trẻ trung, tài năng và quy trình dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, Familaw tự tin có thể mang lại cho quý khách hàng những kiến thức, hiểu biết về pháp lý gia đình một cách dễ hiểu, dễ áp dụng và thật sự hữu ích.

>>> Bài viết liên quan:

Luật gì bạn cần biết trước khi kết hôn ?

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam mới nhất 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.