Điều kiện kinh tế tốt có được chia thừa kế không?

Việc cha mẹ mất mà không để lại di chúc thì được chia thừa kế như thế nào, điều luôn được thắc mắc nếu các anh,chị, em có điều kiện kinh tế tốt hơn các anh, chị, em còn lại thì có được chia thừa kế không?

Điều kiện kinh tế tốt có ảnh hưởng đến việc chia thừa kế không?

1. Người thừa kế theo pháp luật có được chia di sản thừa kế khi có kinh tế tốt không?

Theo khoản 2 Điều 650 BLDS 2015 quy định:

“ 2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

  • a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
  • b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
  • c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản,….nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Người mất không để lại di chúc thì tài được chia theo hàng thừa kế mà pháp luật quy định; những người thuộc hàng thừa kế mà pháp luật quy định sẽ được chia di sản không phân biệt điều kiện kinh tế của từng người.

2. Thực hiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật như thế nào?

– Theo Điều 660 BLDS 2015 quy định:

  • Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì… nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
  • Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật;… nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.