Điều kiện nộp đơn ly hôn online và những lưu ý khi nộp đơn

Hiện nay, để thuận tiện cho người dân thì pháp luật hiện hành cho phép thực hiện việc nộp đơn ly hôn bằng hình thức trực tuyến (sau đây gọi là nộp đơn ly hôn online). Vậy,điều kiện để nộp đơn ly hôn online là gì? Cần lưu ý những vấn đề gì khi nộp đơn ly hôn online.

Điều kiện nộp đơn ly hôn online

Áp dụng đúng, nhất quán các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; về gửi, tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ, chứng cứ; và các văn bản thủ tục phát hành, giao nộp, thông báo bằng điện tử; Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; quy định chi tiết.

Theo quy định tại Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP; người nộp đơn, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi; tiếp nhận dữ liệu với Tòa án phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có địa chỉ email có thể gửi và nhận thông tin dữ liệu điện tử; đến cổng thông tin điện tử của Tòa án;

– Có chữ ký điện tử có chứng chỉ điện tử hợp lệ; do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp và công nhận;

– Đã đăng ký giao dịch thành công.

Các lưu ý khi nộp đơn ly hôn online:

Khi nộp đơn ly hôn online người nộp đơn cần phải lưu ý những vấn đề sau đây:

– Chỉ thực hiện được nếu Tòa án có thẩm quyền thực hiện giao dịch điện tử.

– Tài khoản giao dịch điện tử mà Tòa án cấp sẽ hết hiệu lực sử dụng sau 06 tháng; kể từ ngày ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.