Điều kiện từ chối nhận con khi phát hiện không phải con ruột

Trong cuộc sống hiện nay, có không ít trường hợp nhận nhầm con vì những sự cố hy hữu hay vì nhiều vấn đề khác phát sinh, vậy khi phát hiện đó không phải là con ruột của mình thì cần điều kiện gì để từ chối nhận?

1. Bốn trường hợp được xem là con chung của vợ chồng

Khác với quan hệ vợ chồng, vợ chồng được xem là hợp pháp khi giữa họ phát sinh quan hệ hôn nhân, nhưng quan hệ giữa cha mẹ con lại không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân  mà có thể được xác định khi con sinh ra trong hoặc trước khi đăng ký kết hôn. Theo đó 

  • Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ.
  • Do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.
  • Sau khi giải quyết xong việc ly hôn (đã có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án), người vợ sinh con trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân.
  • Trước ngày đăng ký kết hôn mà sinh con thì sau khi đăng ký kết hôn, cha mẹ thừa nhận đây là con chung.

Nếu thuộc  1 trong 4 trường hợp nêu trên thì trên và đáp ứng được đủ điều kiện của từng trường hợp đều được xác định là con chung của hai vợ chồng

2. Điều kiện từ chối nhận con khi phát hiện không phải con ruột

Khoản 2 Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định nếu muốn từ chối thừa nhận con thì cha mẹ có thể gửi yêu cầu đến Toà án và cung cấp chứng cứ để Toà án xác nhận người con không phải con chung của hai vợ chồng. Thông thường, bằng chứng trong trường hợp này sẽ là xét nghiệm AND.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.