Định cư Mỹ theo diện kết hôn giả

Để được định cư ở Mỹ bằng cách thông thường thường gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy nhiều người đã lựa chọn định cư Mỹ theo diện kết hôn giả. 

Định cư Mỹ diện kết hôn giả là gì? 

Chính phủ Hoa Kỳ không áp đặt các hạn chế về việc công dân Mỹ hay thường trú nhân thẻ xanh có thể kết hôn với ai. Nếu đơn đăng ký được xử lý theo đúng trình tự, bao gồm kiểm tra lý lịch và y tế, người phối ngẫu nước ngoài sẽ được cấp thẻ xanh để sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

Nhưng một số cặp vợ chồng sử dụng hôn nhân để vượt qua hệ thống nhập cư Hoa Kỳ và lấy thẻ xanh bằng việc kết hôn giả. Bất kỳ cuộc hôn nhân nào diễn ra chỉ để một người nhập cư nước ngoài vào Mỹ chỉ để nhận được thẻ xanh đều bị coi là kết hôn giả để định cư Mỹ.

Dấu hiệu của kết hôn giả để đi Mỹ

Định cư Mỹ diện kết hôn giả thông thường không xuất phát từ tình yêu thật mà chỉ mục đích muốn nhận thẻ xanh Mỹ.

Qua các cuộc điều tra gian lận hôn nhân được thực hiện bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) cùng với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã phát hiện ra nhiều kiểu gian lận hôn nhân chỉ để qua Mỹ lấy thẻ xanh như:

  • Một công dân Hoa Kỳ được trả tiền để kết hôn với một người nước ngoài và nhận được thẻ xanh cho người đó.
  • Các cuộc hôn nhân được sắp xếp thông qua các công ty tổ chức cô dâu đặt hàng qua thư mà cả người nước ngoài và công dân đều biết rằng đó là một hành vi lừa đảo.
  • Một công dân nước ngoài lừa gạt một công dân Mỹ tin rằng cuộc hôn nhân là hợp pháp, nhưng không phải vậy. Trong trường hợp này, điều này sẽ được gọi là “gian lận hôn nhân” chứ không phải là “hôn nhân giả tạo”.

Việc kết hôn giả để định cư tại Mỹ được coi là một tội phạm liên bang với những hậu quả nghiêm trọng. 

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.