Đính hôn khi chưa đủ tuổi được không?

Đính hôn là một nghi thức trong phong tục kết hôn theo truyền thống của người Việt Nam, lễ đính hôn được hiểu là nghi lễ hứa gả con của gia đình hai bên và đây chính là bước để hai bên tiến tới hôn nhân. Vậy, đính hôn khi chưa đủ tuổi được không?

Đính hôn khi chưa đủ tuổi được không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật HN&GĐ về điều kiện kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật HN&GĐ về đăng ký kết hôn như sau:

“1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.”

Theo đó, pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành không có quy định về độ tuổi và các điều kiện khác để được làm lễ đính hôn. Tuy nhiên, việc nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện nêu trên.

Như vậy, hành vi tổ chức đính hôn khi chưa đủ tuổi không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, trường hợp chưa đủ điều kiện kết hôn theo quy định, chung sống với nhau như vợ chồng là trái quy định pháp luật.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.