Đổi Chứng minh nhân dân có ảnh hưởng đến Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không?

Một số trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng làm mất giấy Chứng minh nhân dân và đã làm lại nhưng số chứng minh mới lại khác với số trong giấy đăng ký kết hôn. Vậy thì có bị ảnh hưởng gì không?

Trường hợp số chứng minh nhân dân cũ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không khớp với số trên Chứng minh nhân dân hiện tại thì không cần xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà yêu cầu Uỷ ban nhân dân phường nơi bạn đăng ký kết hôn làm thủ tục điều chỉnh nội dung này trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Cụ thể khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung nhưng không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh. theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: cần phải xuất trình chứng minh thư hiện tại, bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và tờ khai theo mẫu quy định để Uỷ ban nhân dân căn cứ vào các giấy tờ đó thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.

Như vậy, số Chứng minh thư khác với ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sẽ có thể gây ra những khó khăn khi tiến hành các giao dịch. Do đó, bạn nên làm thủ tục để điều chỉnh nội dung này trong Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo trình tự trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.